Over Innova Energie

Innova Energie is een stabiele leverancier en partner in energiezaken. De doelstelling is iedereen bewust met energie om te laten gaan en onze klanten te helpen om gemakkelijk te besparen en actief bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Dit doen ze via persoonlijk energieadvies op maat, want energie is mensenwerk”.

Doelstelling Het doel van de opdracht was tweeledig.
» Lees meer
UItvoering & aanpak Maatwerkprogramma training
» Lees meer
Resultaat Van reactief naar proactief.
» Lees meer

In het kort

DOELSTELLING PROJECT
Het doel van de opdracht was tweeledig.
» Lees meer

UITVOERING & AANPAK
Maatwerkprogramma training
» Lees meer

RESULTAAT
Van reactief naar proactief.
» Lees meer

Doelstelling

Het doel van de opdracht voor TransActionArt was tweeledig

Het verlengen van het contract. (Bij de variabele contracten die binnen 1 jaar verlopen mogen Innova een aanbieding doen.)
Up/cross sell naar oplossingen zoals verduurzaming en monitoringsystemen.

Verder het ontwikkelen van de vaardigheden hiertoe:

  • Het spotten van kansen, signalen horen en deze proactief oppakken – hoe kun je deze signalen herkennen;
  • Naar welke signalen kun je luisteren?
  • Hoe kun je interesse wekken en verzilveren naar een deal?

Tot slot is het op orde krijgen van het CRM een belangrijk aandachtspunt.

Uitvoering
& integrale aanpak

Programma: Service+1
Het programma dat wij hebben neergezet was gericht op het hoofdthema commercie in de vorm: Service+1.
Oftewel hoe kunnen we de klantgerichte servicegesprekken ombuigen naar commerciële gespreksvoering?

Om dit vanuit de intrinsieke motivatie van de servicemedewerkers te ontwikkelen sluiten we aan bij wie de individuele servicemedewerker is en wat wil hij/zij graag bereiken/ontwikkelen daar waar het gaat om de commercie en commerciële communicatie.
Waar staat hij/zij nu en wat is er nodig om bij het doel te komen – de persoonlijke ontwikkelpunten.

Bewustwording
Tijdens deze trainingen hebben wij met het team voortdurend gewerkt aan bewustwording van:

  • wat doe ik;
  • hoe doe ik het;
  • welk effect heeft dat op de klant en op het resultaat?

Het resultaat

  • Van reactief naar proactief.
  • Medewerkers pakken door naar meetbare commerciële resultaten.
  • Er is een positieve energie ontstaan en een flow in het team door gezamenlijk te gaan voor de gestelde doelen.
  • Veel positieve feedback van de klanten en complimenten hoe professioneel dit klantenteam functioneert.
Meer weten?
Neem dan contact op

We proberen binnen 2 werkdagen te reageren op uw bericht.