Delta Fiber Nederland
Doelstelling Verkort de storingstijd & verbeter de samenwerking in de keten.
» Lees meer
Uitvoering Maatwerkprogramma training
» Lees meer
Effect Naar tevredenheid uitgevoerd
» Lees meer
Aanbeveling "Zij maken waar wat ze beloven"
» Lees meer
Organisatie Delta Fiber Nederland
Contactpersoon Jeroen Buteijn
Functie Manager Network Security Operation Center
Klant sinds 2006
Doelstelling: Verkort de storingstijd
& verbeter de samenwerking in de keten

Over Delta Fiber Nederland

Delta Fiber Nederland is kort samengevat een leverancier voor glasvezel. De organisatie heeft als doel zoveel mogelijk snel internet beschikbaar te stellen voor huishoudens in buitengebieden en aan bedrijven op de vele bedrijventerreinen.

De taken van het Network Security & Operations Centre (NSOC ) team:

 • Eerstelijns helpdesk voor grootzakelijke klanten na 21.00 uur.
 • 24/7 verantwoordelijk voor het netwerk en de dienstverlening van Delta Fiber Nederland.
 • Coördineert storingen, change-requests en storingscommunicatie richting klanten.

Het doel van de opdracht voor TransActionArt was tweeledig:

 1. Het verkorten van de storingstijd.
 2. Het beter samenwerken in de keten.
Aanbeveling

Waarom beveelt Jeroen Buteijn TransActionArt aan:

- Zij maken waar wat zij beloven en werken toe naar een meetbaar resultaat
- Zij begrijpen echt waar het over gaat en dat is uitzonderlijk
- De trainers spreken de taal van de klant door zich vooraf goed in te lezen. (Dat zie je al terug in het plan van aanpak dat zij voorstellen)
- De medewerkers worden er enthousiast van omdat zij goed verbinden en het team echt meenemen in de verandering die gemaakt diende te worden.
- Super fijne mensen om mee te werken die meedenken en energie brengen.

Uitvoering
& het gewenste effect

Uitvoering
TransActionArt heeft samen met de manager, de teammanager en het team een maatwerkprogramma training en coaching uitgerold.

Onderwerpen als de juiste mindset, verbinden, regisseren, grip op het proces, samenwerken, verantwoordelijkheid & eigenaarschap zien en nemen zijn uitvoerig aan de orde geweest. Tevens vanuit de bestaande praktijk intensief ingetraind.

Het effect:

 • De storingstijden zijn drastisch verkort en ver binnen de afgesproken sla’s door actieve regie en communicatie
 • Storingen en crisissituaties worden op een proactieve en klantgerichte wijze gemanaged.
 • Empathische en behendige interne communicatie.
 • Het team neemt op een weerbare/assertieve wijze de leiding in het proces zowel intern als extern
 • Er wordt eigenaarschap genomen en men houdt de controle binnen zichzelf.
 • Een zichtbare verbeterslag van samen – werken naar samenwerken.
 • Meer energie, trotsheid en plezier!
Doelstelling Verkort de storingstijd& verbeter de samenwerking in de keten.
» Lees meer
Uitvoering Maatwerkprogramma training
Effect Naar tevredenheid uitgevoerd
Aanbeveling "Zij maken waar wat ze beloven"